بهداشت مدارس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : 1‏‏مقدمه‏وضعیت‏ ‏سلامت‏ ‏و‏ ‏بهداشت‏ ‏هر‏ ‏فرد‏ ‏،‏ ‏هر‏ ‏جامعه‏ ‏،‏ ‏هر‏ ‏ملت‏ ‏،‏ ‏با‏ ‏تاثیر‏ ‏م|36118779|modlib
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بهداشت مدارس قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : 1‏‏مقدمه‏وضعیت‏ ‏سلامت‏ ‏و‏ ‏بهداشت‏ ‏هر‏ ‏فرد‏ ‏،‏ ‏هر‏ ‏جامعه‏ ‏،‏ ‏هر‏ ‏ملت‏ ‏،‏ ‏با‏ ‏تاثیر‏ ‏متقابل‏ ‏و‏ ‏تلفیق‏ ‏اثر‏ ‏دو‏ ‏محیط‏ ‏تعیین‏ ‏می‌شود‏: ‏یکی‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏داخلی‏ ‏خود‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏دیگری‏ ‏محیط‏ ‏پیرامون‏ ‏وی‏. ‏برابر‏ ‏مفاهیم‏ ‏نوین‏ ‏،‏ ‏بیماری‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏برهم‏ ‏خوردن‏ ‏توازن‏ ‏حساس‏ ‏موجود‏ ‏بین‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏او‏ ‏روی‏ ‏می‌دهد‏. ‏در‏ ‏بین‏ ‏سه‏ ‏عامل‏ ‏بوم‏ ‏شناختی‏ ‏یعنی‏ ‏میزبان‏ ‏،‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏و‏ ‏عامل‏ ‏بیماریزا‏ ‏که‏ ‏موجب‏ ‏بیماری‏ ‏می‌شوند‏ ‏،‏ ‏عامل‏ ‏بیماری‏ ‏زا‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏با‏ ‏کمک‏ ‏آزمایشگاه‏ ‏شناخته‏ ‏می‌شود‏. ‏میزبان‏ ‏برای‏ ‏بررسی‏ ‏در‏ ‏دسترس‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏ ‏،‏ ‏ولی‏ ‏محیطی‏ ‏که‏ ‏بیمار‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏،‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏ناشناخته‏ ‏است‏.‏با‏ ‏وجود‏ ‏این‏ ‏،‏ ‏بیشتر‏ ‏اوقات‏ ‏کلید‏ ‏پیدا‏ ‏کردن‏ ‏ماهیت‏ ‏بیماری‏ ‏،‏ ‏بروز‏ ‏آن‏ ‏،‏ ‏پیشگیری‏ ‏و‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏بیماری‏ ‏در‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏. ‏بدون‏ ‏آگاهی‏ ‏از‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏ممکن‏ ‏است،‏ ‏کلید‏ ‏مذکور‏ ‏در‏ ‏اختیار‏ ‏پزشکانی‏ ‏که‏ ‏مشتاق‏ ‏درمان‏ ‏،‏ ‏پیشگیری‏ ‏و‏ ‏مبارزه‏ ‏با‏ ‏بیماری‏ ‏هستند،‏ ‏قرار‏ ‏نگیرد‏. ‏مهندسی‏ ‏بهداشت‏ ‏محیط‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏کاربرد‏ ‏روشهای‏ ‏فنی‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏ارتقا‏ ‏و‏ ‏بهبود‏ ‏شرایط‏ ‏بهداشتی‏ ‏جامعه‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بیشترین‏ ‏فعالیت‏ ‏علمی‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏اجرای‏ ‏پروژه‌های‏ ‏آب‏ ‌‏رسانی‏ ‏و‏ ‏تسهیلات‏ ‏دفع‏ ‏فاضلاب‏ ‏،‏ ‏متمرکز‏ ‏می‌باشد‏. ‏کشورهای‏ ‏فعال‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏بهداشت‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏با‏ ‏کندی‏ ‏پیش‏ ‏می‌روند‏. ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏ضعفهای‏ ‏بهداشت‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏نقص‏ ‏زیست‏ ‏محیطی‏ ‏است‏. ‏عوامل‏ ‏زیست‏ ‏محیطی‏ ‏اساسی‏ ‏و‏ ‏پایه‌ای‏ ‏برای‏ ‏بهداشت‏ ‏افراد‏ ‏و‏ ‏جامعه‏ ‏بعضی‏ ‏موارد‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏توضیح‏ ‏داده‏ ‏می‌شوند‏. ‏محیط زیست‏همه‏ ‏محیط‌هایی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏زندگی‏ ‏جریان‏ ‏دارد‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏نامیده‏ ‏می‌شود‏. ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مثال‏ ‏استخر‏ ‏آب‏ ‏،‏ ‏یک‏ ‏شهر‏ ‏،‏ ‏اقیانوس‏ ‏و‏ ‏کویر‏ ‏همگی‏ ‏انواعی‏ ‏انواعی‏ ‏از‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏می‌آیند‏. 2‏در‏ ‏محیط‏ ‏زیستی‏ ‏عوامل‏ ‏غیر‏ ‏زنده‏ ‏مانند‏ ‏خاک‏ ‏،‏ ‏آب‏ ‏،‏ ‏گازها‏ ‏و‏ ‏غیره‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏جانداران‏ ‏وجود‏ ‏دارند‏. ‏موجودات‏ ‏زنده‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏محیط‏ ‏غیر‏ ‏زنده‏ ‏خود‏ ‏ارتباطی‏ ‏متقابل‏ ‏برقرار‏ ‏می‌سازند‏. ‏این‏ ‏ارتباط‌ها‏ ‏برای‏ ‏بقای‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏بسیار‏ ‏لازمند‏. ‏کارشناسان‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏هنگام‏ ‏بررسی‏ ‏،‏ ‏مناطق‏ ‏زیستی‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏مطالعه‏ ‏قرار‏ ‏می‌دهند‏. ‏هر‏ ‏منطقه‏ ‏زیستی‏ ‏شامل‏ ‏موجودات‏ ‏زنده‏ ‏ویژه‏ ‏عوامل‏ ‏غیر‏ ‏زنده‏ ‏است‏ ‏اکوسیستم‏ ‏نام‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏دانشی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏بررسی‏ ‏اکوسیستم‌ها‏ ‏می‌پردازد‏. ‏اکولوژی‏ ‏نامیده‏ ‏می‌شود‏. ‏پارکهای‏ ‏ملیو‏ ‏محلهای‏ ‏طبیعی‏ ‏باید‏ ‏با‏ ‏دقت‏ ‏تمام‏ ‏کنترل‏ ‏و‏ ‏اداره‏ ‏شوند‏ ‏تا‏ ‏مراجعین‏ ‏،‏ ‏تعادل‏ ‏زندگی‏ ‏طبیعی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏هم‏ ‏نزنند‏. ‏منظور‏ ‏از‏ ‏محیط،‏ ‏محوطه‏ ‏فیزیکی‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏جو‏ ‏روانی،‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏مدرسه‏ ‏است‏. ‏تحقیقات‏ ‏متعددی‏ ‏بر‏ ‏مرکزیت‏ ‏اهمیت‏ ‏محیط‏ ‏فیزیکی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏مدرسه‏ ‏در‏ ‏تأثیر‏ ‏گذاری‏ ‏بر‏ ‏سلامت‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏پیشرفت‏ ‏یا‏ ‏باز‏ ‏ماندن‏ ‏از‏ ‏اهداف‏ ‏برنامه‏ ‏های‏ ‏بهداشت‏ ‏مدارس‏ ‏دارد‏.‏هدف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏برنامه‏ ‏ها‏ ‏ایجاد‏ ‏محیطی‏ ‏ایمن،‏ ‏بهداشتی‏ ‏و‏ ‏همایتی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏یادگیری‏ ‏را‏ ‏تقویت‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏این‏ ‏کیفیت‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏استانداردهایی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏همین‏ ‏منظور‏ ‏تنظیم‏ ‏می‏ ‏گردد‏ ‏قابل‏ ‏ارزیابی‏ ‏واهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏شامل‏ ‏فعالیتهایی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏اجرای‏ ‏ضوابط‏ ‏بهداشتی‏ ‏مدرسه‏ ‏انجام‏ ‏می‏ ‏گیرد‏. ‏مهمترین‏ ‏مسائلی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏بهداشت‏ ‏محیط‏ ‏مدرسه‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرد‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏: ‏1- ‏محل‏ ‏احداث‏ ‏مدرسه‏2- ‏وضعیت‏ ‏ساختمان‏ ‏مدرسه‏3- ‏آب‏ ‏آشامیدنی‏ ‏سالم‏ 3‏محل‏ ‏احداث‏ ‏مدرسه‏:‏مکان‏ ‏مدرسه‏ ‏باید‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏سر‏ ‏و‏ ‏صدا،‏ ‏عبور‏ ‏و‏ ‏مرور‏ ‏وسیله‏ ‏نقلیه،‏ ‏محل‏ ‏انباشته‏ ‏شدن‏ ‏زباله،‏ ‏راه‏ ‏آهن‏ ‏و‏ ‏کارخانه‏ ‏باشد‏. ‏محوطه‏ ‏مدرسه‏ ‏باید‏ ‏دارای‏ ‏وسعت‏ ‏کافی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏جلوگیری‏ ‏از‏ ‏ایجاد‏ ‏گرد‏ ‏و‏ ‏غبار‏ ‏امکان‏ ‏شستشو،‏ ‏کف‏ ‏حیاط‏ ‏از‏ ‏آسفالت‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏بتون‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏مصالح‏ ‏مشابه‏ ‏پوشیده‏ ‏شده‏ ‏باشد‏. ‏ساختمان‏ ‏مدرسه‏:‏رعایت‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏ایمنی‏ ‏و‏ ‏بهداشت‏ ‏در‏ ‏ساختمان‏ ‏مدرسه‏ ‏دارای‏ ‏اهمیت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏شرایط‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏: ‏کف‏ ‏کلاسها،‏ ‏سقف،‏ ‏روشنایی،‏ ‏تهویه‏ ‏کلاسها،‏ ‏پنجره‏ ‏ها،‏ ‏درجه‏ ‏حرارت،‏ ‏وسیله‏ ‏گرمازا،‏ ‏کپسول‏ ‏ضد‏ ‏حریق،‏ ‏تهویه‏ ‏هوا،‏ ‏پله‏ ‏ها،‏ ‏تابلو‏ ‏کلاس،‏ ‏میز‏ ‏و‏ ‏صندلی،‏ ‏دستشویی،‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏صابون،‏ ‏توالت،‏ ‏دفع‏ ‏بهداشتی‏ ‏فاضلاب،‏ ‏آبخوری،‏ ‏دفع‏ ‏بهداشتی‏ ‏زباله،‏ ‏بوفه‏ ‏مدرسه‏. ‏رعایت‏ ‏هر‏ ‏یک‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏ایمنی‏ ‏فوق‏ ‏مطابق‏ ‏با‏ ‏استانداردهای‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏اهمیت‏ ‏ویژه‏ ‏ای‏ ‏برخوردار‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏اختصار‏ ‏توضیح‏ ‏داده‏ ‏می‏ ‏شود‏:‏کف‏ ‏کلاسها‏: ‏باید‏ ‏قابل‏ ‏شستشو‏ ‏و‏ ‏صاف‏ ‏و‏ ‏بدون‏ ‏درز‏ ‏و‏ ‏شکاف‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏لغزندگی‏ ‏و‏ ‏مرطوب‏ ‏بودن‏ ‏آن‏ ‏جلوگیری‏ ‏شود‏.‏سقف‏:‏ ‏باید‏ ‏ساف‏ ‏و‏ ‏بدون‏ ‏درز‏ ‏و‏ ‏شکاف‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏رنگ‏ ‏روشن‏ ‏باشد‏.